top of page
wixii547.jpg

Wiener Küche

AUSTRIAN CULTURE. WIEN TASTES.

Wood

My Book

ספרי "מטבח וינאי" יצא לאור בהוצאה עצמית

לאחר 3 שנות עבודה ובהשקעה אדירה.

 

בספר 110 מתכונים וינאיים אותנטיים, מלווים בצילומים מעוררי תיאבון, מנהגים, שירים, דקלומים אשר מייחדים "עדה" בעלת תרבות עשירה, ההיסטוריה של יהודי וינה וההווי שלהם בתל אביב.

המתכונים בספר כתובים בצורה מפורטת ומובנת כך שכל אחד יוכל ליהנות מההכנה ומהתוצאה.​

עיצוב הספר, איכות הדפים, והכריכה הם ברמה מאד גבוהה.​

הספר נעשה עם המון אהבה וזה ניכר בתוצאה.

bottom of page